Obchodní podmínky:

  1. Prodávající a provozovatel internetového obchodu FunExplosive.cz

FunExplosive, Hoštálkova 498/2, Praha 6, 169 00, Břevnov IČO: 11247088, DIČ: CZ5806150350.Obchodní podmínky jsou platné od 01.03.2016 do doby vydání nových obchodních podmínek. Odpovědná osoba za provoz internetového obchodu FunExplosive – Martin Vohryzek.

2.) Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží mezi prodávajícím a kupujícím, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné potvrzení objednávky se považuje potvrzení emailem. Potvrzení emailem následuje po přijetí elektronické objednávky od kupujícího Potvrzení o přijetí objednávky do systému (kopie objednávky) není potvrzení.

Po potvrzení objednávky prodávajícím se objednávka stává závaznou pro obě strany, pokud nedojde smluvními stranami k porušení podmínek smluvených v době potvrzení objednávky. Za podstatné podmínky se považuje především přesná specifikace zboží uvedená v objednávce, počet objednaných ks, cena za zboží.

3.) Storno provedené objednávky

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Bez udání důvodu – zboží bylo vyprodáno, zboží se již nevyrábí nebo se výrazně změnila cena prodávajícího. V těchto případech nebude zboží doručeno.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího – vrácení zboží:

V souladu se zněním zákona č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy (v případě zásilkového obchodu) do 14 dní od převzetí zboží. 14ti denní lhůta začíná běžet dnem převzetí. Právo vrácení zboží ve lhůtě 14 dní je podmíněno nákupem zboží jako fyzické osoby (ne na IČ). V případě, že se rozhodnete využít výše uvedeného práva odstoupení od kupní smlouvy, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek a postupů. Kontaktujte nás písemně (emailem objednavky@funexplosive.cz), že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy. Uveďte číslo objednávky, datum nákupu, variabilní symbol.

Pokud vám zboží již bylo doručeno a převzali jste jej, kontaktujte nás dle výše uvedeného a po dohodě s obchodníkem zboží zabalte a zašlete zpět na naši adresu se všemi doklady, které jste s nákupem zboží obdrželi a nebo zboží dovezte na Adresu pro vrácení zboží: FunExplosive, Hoštálkova 2, 169 00  Břevnov.

Zboží zasílejte doporučeně a pojištěné (doporučujeme pojistit na hodnotu vraceného zboží), jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zaslání doporučeně neznamená na DOBÍRKU. Zboží zaslané na dobírku nebude našimi pracovníky převzato.

Náklady na vrácení zboží jsou na straně kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme bankovním převodem na Váš účet nebo poštovní poukázkou. V případě zaslání na bankovní účet bude částka za zboží zaslána nejpozději do 14 dnů po fyzickém převzetí zboží v sídle prodávajícího. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín zaslání peněz posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek odpovídající stupni opotřebení objednaného zboží v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského zákoníku uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku, v případě že se jedná o spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.

4.) Faktura – daňový doklad za nákup v internetovém obchodě FunExplosive.cz

Fakturu za nákup zboží v internetovém obchodě FunExplosive.cz zasíláme v zásilce spolu s dodacím listem.

5.) Záruční doklady

Pokud výrobcem nebyl dodán ke zboží záruční doklad, slouží vydaná faktura FunExplosive jako daňový doklad a zároveň jako hlavní záruční list.

6.) Ochrana osobních údajů

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Veškeré nakládání s osobními údaji na Suvenyry.com se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Provozovatel internetového obchodu FunExplosive.cz společnost Rosette Design, s.r.o. je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty jinak než udává toto ujednání. Výjimku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Osobní údaje, které vyplňujete při objednání, slouží výhradně k úspěšnému vyřízení vašeho požadavku a doručení zboží. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze. Využíváním služeb internetového obchodu FunExplosive.cz zákazník souhlasí se shromažďováním údajů potřebných k nakupování.

7.) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Prodávající informuje kupujícího o tom, že dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy uzavřené s Prodávajícím s tím, že subjektem mimosoudního řešení příslušných spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), případně i další subjekty, které k tomu budou pověřeny Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz). 

 

8.) Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a provozovatelem internetového obchodu FunExplosive.cz a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změnu podmínek vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách nejméně 1 měsíc před účinností nových podmínek.